Arkistot kuukauden mukaan: tammikuu 2024

Uutisvuoksi – lehden kysymykset kaupunginvaltuuston jäsenille joulukuussa 2023

Uutisvuoksi lähetti meille Imatran kaupunginvaltuutetuille kysymyksiä ennen joulua. Kysymykset olivat hyviä ja haluankin siksi julkaista omat vastaukseni niistä kiinnostuneille ihan kokonaisuudessaan.

Alla kysymykset vastauksineen:

  1. Onko Venäjä uhka Imatralle ja imatralaisille?

Mielestäni Venäjään on hyvä suhtautua samalla tavalla kuin aiemminkin olemme suhtautuneet. Tällä hetkellä elän itse turvallisin mielin Imatralla.

  1. Oletko tyytyväinen Imatran kaupungin toimiin vaikeutuneessa toimintaympäristössä? Kerro esimerkki ja perustele.

Kaupunki ja me päättäjät teemme parhaamme tässä haastavassa tilanteessa ja siksi voin olla ihan tyytyväinen siihen mitä on tehty. Esimerkiksi päätökset Imatran Kylpylän osalta olivat tässä tilanteessa oikeat, kun valittavana oli käytännössä vain huono ja vielä huonompi vaihtoehto. Itse näen, että valitsimme sen vähemmän huonon vaihtoehdon, kun katsotaan asiaa eri näkökulmista.

  1. Kerro konkreettisesti mistä voidaan tarvittaessa säästää rahoituksen niukentuessa, ja mistä ei missään nimessä saa säästää?

Käytännössä säästöjä on pakko hakea karsimalla niistä asioista, jotka eivät ole lakisääteisiä. Jos rahaa ei ole, on esimerkiksi pakko jättää rakentamatta uusi urheilutalo, sillä meillä on kuitenkin täällä jo olemassa oleva urheilutalo, vaikka siinä onkin omat puutteensa ja ongelmansa. Sama koskee myös uimahallia. Ylipäätään tässä tilanteessa pitää todella tarkasti pohtia sitä, mitä on mahdollista ja kannattavaa rakentaa.

Itselleni kirjaston palvelut ovat asia, josta en lähtisi enää säästämään yhtään, sillä se palvelee kaikkia tasapuolisesti, ilmaiseksi ja monipuolisesti. Kirjasto ja etenkin pääkirjasto antaa kaikille mm. mahdollisuuden lainata kirjoja, lehtiä, musiikkia ja elokuvia, käyttää tietokonetta, tulostaa, kopioida ja skannata, käyttää digipajan palveluita, tehdä etätöitä ja ihan vaan vaikka viettää ilmaiseksi aikaa ystävien kanssa rauhallisessa ja turvallisessa ympäristössä. Vaikka olisi ihan varaton, kirjaston avulla saa elämään paljon hyviä ja tarpeellisia asioita, jotka muuten olisivat saavuttamattomissa. Mielestäni kirjaston palvelut ovat tasapuolisin palvelu, jonka kuntalaisille voi antaa, sillä ne ovat oikeasti ihan kaikille tarjolla ikään tai varallisuuteen katsomatta.

  1. Tarvitseeko Imatra Mitraa, IBC:tä, Kipaa ja kaikkia muitakin tytäryhtiöitään? Jos konsernirakenne on mielestäsi liian raskas, kerro miten uudistaisit sitä?

Konsernirakennetta on ehdottomasti syytä tutkia tarkasti ja sitä voidaan varmasti myös selkeyttää. Jos laki sallii ja se on käytännössä järkevää, silloin yhtiöitä kannattaa yhdistää tai toimintoja siirtää takaisin suoraan kaupungin alaisuuteen.

  1. Asteikolla 4­­-10, miten vahva on luottamuksesi kaupungin ja sen tytäryhtiöiden johtoon?

Tähän kysymykseen ei voi vastata, koska ensinnäkin kaupungin johto ja tytäryhtiöiden johto ovat kaksi eri asiaa. Ja tarkoitetaanko kaupungin johdolla tässä nyt viranhaltijoita vai poliittista johtoa?

Lisäksi tytäryhtiöillä on jokaisella omat hallituksensa ja niiden lisäksi mm. toimitusjohtajat ja käytännön johtotehtäviä tekevät henkilönsä, joten yhdellä numerolla ei mitenkään voi antaa arvosanaa näille kaikille.

  1. Tarvitaanko rantatontteja?

Hosseinlahden ja Lempukan alueelle niitä ei ainakaan tarvita yhtään ainoaa kappaletta, vaan alue on säilytettävä virkistysalueena ja ilman mitään rakentamisen reservialuemerkintöjä.

Ja muuallekin niitä voidaan mielestäni harkita vain silloin, jos ne sijaitsevat valmiin infran alueella eivätkä ne uhkaa luonto-, matkailu- tai virkistysarvoiltaan tärkeitä alueita.

  1. Seisotko Erä- ja luontokulttuurimuseon takana?

Kyllä. Olisi pieni lottovoitto Imatralle saada tänne samanlaisia mahdollisuuksia sisällään pitävä museo kuin esimerkiksi Kotkan merikeskus Vellamo on. Kaikki, millä saamme tänne matkailijoita, on ehdottomasti kannatettavaa ja sen takana kannattaa seistä.

  1. Pitäisikö Saimaankaupunki kaivaa naftaliinista?

Ei. Mutta kaikkea yhteistyötä alueen kaikkien kuntien kanssa on syytä lisätä.

  1. Oletko tyytyväinen päätöksentekokulttuuriin? Jos näet siinä ongelmia, mitä ne mahdollisesti ovat?

Olen tyytyväinen, vaikka tiettyjä haasteita onkin olemassa. Tiedonkulku ei ihan aina ole täysin sujuvaa, etenkin rivivaltuutetun näkökulmasta katsottuna. Sitä toki koko ajan pyritään myös parantamaan.

Lisäksi olen hieman huolissani siitä, huomioidaanko kuntalaisten antamaa palautetta riittävästi. Mielestäni kunnan tulee kuunnella sen asukkaita, etenkin jos palautetta ollaan vielä nimenomaisesti pyydetty. Voisimme myös ylipäätään pyrkiä vielä lisäämään kuntalaisten sekä yhteisöjen vaikuttamismahdollisuuksia päätöksiin.

  1. Miten nostaisit Imatran jaloilleen?

Panostamalla matkailuun ja etenkin luontomatkailuun. Meillä on täällä valmiina kolme upeaa vesistöä: Saimaa, Vuoksi ja Immalanjärvi sekä metsää ja muuta luontoa, jotka voivat tuoda meille matkailijoita niin kotimaasta kuin ympäri maailmaakin. Meidän pitäisi vain saada heille tieto siitä mitä täällä on tarjolla ja toki myös panostaa siihen, että matkailijoita palvelevat yritykset sekä yhteisöt voivat kehittää palvelujaan.

Kulttuuri- ja liikuntamatkailu kulkevat myös hyvin käsi kädessä luontomatkailun kanssa, joten myös niihin tulisi edelleen panostaa luontomatkailun lisäksi, erilaisia tapahtumia unohtamatta.