Avainsana-arkisto: kaupunginvaltuusto

Imatralla on useita hienoja virkistys- ja ulkolualueita ja yksi niistä sijaitsee Saimaan rannalla Hosseinlahden ja Lempukan alueella.

Yleiskaava määrittelee Saimaan rantojen käytön

Kirjoitin mielipidekirjoituksen tutusta aiheesta ja se julkaistiin Uutisvuoksessa maanantaina 26.4.2021. Tässä tekstini:

Imatralla valmistellaan uutta yleiskaavaa. Tällä hetkellä aikataulu näyttää siltä, että päätökset kaavasta siirtyvät tulevalle valtuustokaudelle. Uusi valtuusto päättää siis sen, minne esimerkiksi tontteja kaavoitetaan ja missä virkistysalueet tulevat jatkossa sijaitsemaan.

Imatralla on useita hienoja virkistys- ja ulkoilualueita ja yksi niistä sijaitsee Saimaan rannalla Hosseinlahden ja Lempukan alueella. Alueella on paljon luontoarvoja ja se on myös Imatralaisille hyvin tärkeä ulkoilualue, jossa voi nauttia metsäluonnosta kävellen, juosten ja pyöräillen.

Alueen säilyttäminen ulkoilukäytössä on tärkeää myös matkailun kannalta. Luonto- ja elämysmatkailun suosio lisääntyy koko ajan ja matkailijat ovat jo nyt löytäneet alueen hienot ulkoilureitit. Myös Etelä-karjalan maakuntaohjelman mukaan Saimaa, luonto ja ympäristö ovat ainutlaatuinen resurssi elinkeinotoiminnassa ja virkistyskäytössä hyödynnettäviksi. Maakuntakaavassa alue onkin merkitty virkistysalueeksi.

Nyt kun Saimaa Geopark on saanut Unesco Global Geopark – statuksen, luontomatkailun merkitys Imatrallakin kasvaa entisestään. Saimaa Geopark on kertonut jatkavansa kehitystyön tekoa keskittyen kansainvälisen luontomatkailun ja elinvoiman synnyttämiseen alueelle. Saimaan rannat ja saaret olisivatkin loistavia alueita monille luonnossa tapahtuville palveluille.

Niin koti- kuin ulkomaalaisellekin matkailijalle alueen vanha metsä ja kauniiseen maisemaan aukeavat rannat ovat elämys, joista voi tulla nauttimaan kauempaakin. Etenkin, kun alueella kulkee kylpylän luontopolku sekä E10 – kaukovaellusreitti jo valmiina.

Tulevalle valtuustolle jääkin siis päätettäväksi, eletäänkö mukana tässä ajassa ja laaditaan sellainen yleiskaava, joka mahdollistaa nykyisten asukkaiden virkistysmahdollisuudet kuten ennenkin ja joka huomioi alueen arvon myös luonnon ja matkailun osalta.

Suvi Rautsiala,
kuntavaaliehdokas, SDP, Imatra

Keväinen metsä jossa kävelee ihmisiä

Yleiskaava 2040

Kirjoitukseni SDP:n vaalilehdessä 7.3.2021:
Imatralla valmistellaan tällä hetkellä uutta yleiskaavaa. Kaavassa päätetään muun muassa mihin tontteja kaavoitetaan ja mihin virkistysalueet sijoitetaan. Yleiskaavan hyväksyy kaupunginvaltuusto.

Tällä hetkellä näyttää siltä, että päätökset kaavasta siirtyvät tulevalle valtuustokaudelle. Uusi valtuusto siis päättää sen, minne esimerkiksi tontteja kaavoitetaan ja missä virkistysalueet tulevat jatkossa sijaitsemaan.

Imatralla on useita hienoja virkistys- ja ulkoilualueita. Yksi näistä sijaitsee Saimaan rannalla Hosseinlahden ja Lempukan alueella. Alue on Imatralaisille hyvin tärkeä ulkoilualueena ja siksi se on ehdottomasti säilytettävä virkistysalueena jatkossakin. 

Alueen säilyttäminen ulkoilukäytössä on tärkeää myös matkailun kannalta. Luonto- ja elämysmatkailun suosio on koko ajan lisääntymässä ja matkailijat ovat jo nyt löytäneet alueen hienot ulkoilureitit. Etelä-karjalan maakuntaohjelman mukaan Saimaa, luonto ja ympäristö ovat ainutlaatuinen resurssi elinkeinotoiminnassa ja virkistyskäytössä hyödynnettäviksi. Tätä resurssia meidän tulee vaalia myös Imatralla.

Kun uutta yleiskaavaa tehdään ja siitä päätetään, määritellään samalla, millainen Imatra meillä on tulevaisuudessa. Onko se asukkailleen mieleinen ja matkailua tukeva Imatra upeine luontoineen vai onko se rannat rakentanut, asukkaitaan kuuntelematon ja arvokkaat luontonsa hävittänyt Imatra.

Sinä äänestäjänä päätät, millainen Imatrasta tulee. Tuleva valtuusto on sellainen, jollainen äänestäjät haluavat sen olevan.

Rantarakentaminen ja maapoliittinen ohjelma

7.12.2020 Imatran kaupunginvaltuustossa käsitellään varmasti monia, ainakin Imatralaisia kiinnostavaa aihetta eli maapoliittista ohjelmaa. Tällä hetkellä ohjelmassa on mm. kohta 4.2 Imatran kaupungin maapoliittiset tavoitteet
alakohta 5) Kaupungin tonttitarjonta on monipuolista ja kohtuuhintaista ja vastaa erilaisten asumismuotojen ja elinkeinoelämän tarpeita

ja siellä on lause: ”Hankitaan rantatonteiksi ja rantanäkymätonteiksi soveltuvia maa-alueita Saimaan ja Vuoksen rannoilta.”

Asia liittyy siis vahvasti rantarakentamiseen ja luonnollisesti maapoliittinen ohjelma liittyy myös tulevaan yleiskaavaankin. Jos maapoliittiseen ohjelmaan jää tuo lause tuolla esitetyllä tavalla, siihen on helppo vedota kun yleiskaavaa suunnitellaan.

Ja jos tuossa kohdassa ei ole mitään mainintoja mm. luonto- ja ympäristöarvoista tai liikunta- ja vapaa-aikaan sekä mahdollisiin kulttuurillisiin arvoihin liittyvistä asioista, maapoliittinen ohjelma käytännössä ohjaa hankkimaan ja tekemään tonteiksi ihan mitä Saimaan ranta-alueita tahansa näistä arvoista välittämättä. Siinä vaiheessa mm. Ukonniemen, Lempukan ja Malonsalmen rannat voivat olla hankinta- ja rakennuskohteina.

Tämä maapoliittinen ohjelma on siis todella tärkeä asia ja siksi haluan tuoda sen kaikille tietoon. Imatralaiset voivat kertoa valtuutetuille mielipiteitään esim. lähettämällä sähköpostia heille ja lisäksi kaikki netin äärelle pääsevät voivat myös seurata valtuuston kokousta livelähetyksen kautta ja nähdä, miten asiaa siellä käsitellään. Ja kuka on aiheesta mitäkin mieltä.

Itse olen tästä aika huolissani, koska minusta tuntuu että tällä tavalla yritetään nyt jo etukäteen ohjata mm. sitä yleiskaavan laadintaa tiettyyn suuntaan. Tässä vielä linkki tuoreeseen Uutisvuoksen artikkeliin, jossa aihetta on käsitelty:
https://uutisvuoksi.fi/uutiset/lahella/5444b405-cd1f-403e-93d7-4d3cec3b5bf3

Jos haluat tutustua tarkemmin maapoliittiseen ohjelmaan, se löytyy täältä Imatran kaupunginvaltuuston esityslistan liitteenä: https://kuntamfiles.saita.fi/kokoukset/imatra/9/279

(Tämä kirjoitus on julkaistu myös Facebooksivullani 2.12.2020)

Päivitys asiaan: Imatran kaupunginvaltuusto hyväksyi 25.1.2021 kokouksessaan maapoliittisen ohjelman, jonne oli tehty lisäys, jota SDP:n ryhmä oli esittänyt kun ohjelma valmisteltiin uudestaan:
4.2. Imatran kaupungin maapoliittiset tavoitteet

5) Kaupungin tonttitarjonta on monipuolista ja kohtuuhintaista ja vastaa erilaisten asumismuotojen ja elinkeinoelämän tarpeita Kaupunki pyrkii hankkimaan sopivia rakennuspaikkoja pienille omakotitaloille ja muille huokeahintaisilla asuinrakennuksille tiivistyviltä kaupunkialueilta ja koulukeskusten lähettyviltä.

Kaupunki pyrkii maanhankinnassaan vastaamaan tulevaisuuden tonttikysyntään myös senioriasumisen näkökulmasta.

Hankitaan rantatonteiksi ja rantanäkymätonteiksi soveltuvia maa-alueita Saimaan ja Vuoksen rannoilta. Hankittaessa maata ranta- ja rantanäkymätontteja varten, huomioidaan ja kunnioitetaan alueen muinaishistorian lisäksi luonto-, ympäristö-, liikunta-, vapaa-aika- ja kulttuuriarvoja.

Elinkeinotonttivarantoa kasvatetaan liikenteellisesti otollisilla paikoilla ja Imatrankoski-Mansikkalan alueella.

Tuo lisäys teki ohjelmasta sellaisen, että se oli hyväksyttävissä. Tähän on jatkossa hyvä vedota, jos kaavoitusta aletaan viedä siihen suuntaan, että se voisi aiheuttaa tuhoa luonnolle tai vaarantaisi muita tärkeitä arvoja. Löydät valtuuston kokouksen pöytäkirjan täältä ja sen liitteenä on esitelty myös hyväksytty maapoliittinen ohjelma: https://kuntamfiles.saita.fi/kokoukset/imatra/9/285