Kuitu kaikille Imatralaisille – aloite

Imatran Sosialidemokraattinen valtuustoryhmä jätti tänään aloitteen, jossa esitetään että kaupunki ottaa vahvan roolin sen edistämisessä, että Imatralla saataisiin valokuitu kattamaan koko kaupungin alue. Olen itse ollut vahvasti mukana tämän aloitteen laatimisessa ja olen iloinen, että se on nyt jätetty vietäväksi eteenpäin.

Aloitteessamme toivomme, että kaupunki toimisi koordinoijana projektille, jossa mm.:

  • kartoitetaan alueella nyt jo olevat kaapeloinnit sekä liittymien tarjoajat
  • käydään läpi suunnitteilla olevat katu- sekä muut saneeraukset, joiden yhteydessä on mahdollista asentaa valokuitukaapeli niille alueille, joissa sitä ei vielä ole
  • laaditaan valokuituliittymien tarjoajien, sähköyhtiön ja kaupungin omien toimijoiden kanssa yhteistyössä suunnitelma siitä, milloin ja miten kaapelien asennustyö tehdään niille alueille, joista se vielä puuttuu
  • pohditaan voiko kaupunki tehdä esim. kaapelien kaivuutyön omana ohjauksena

Lisäksi esitämme, että kaupungin tulee selvittää ja toteuttaa kaikki keinot, joilla voidaan mahdollistaa kohtuuhintaisten valokuituliittymien hankinta kotitalouksille. On selvitettävä mm. voiko joltakin taholta saada hankerahoitusta tai voiko kaupunki ohjata omaa rahoitusta esim. elinvoiman kasvuun varatuista rahoista.

Valokuituliittymien hyvä saatavuus on kaupungille iso elinvoimatekijä, sillä vakaat internetyhteydet ovat tärkeitä niin etätyöläisille kuin yrityksillekin. Tästä kaupungin strategiakin toteaa seuraavaa:
” Entistä sujuvammat liikenne- ja tietoliikenneyhteydet Imatran alueelle ovat keskeisessä roolissa alueen tulevaisuuden turvaamiseksi. Ne edesauttavat uudenlaisen yritystoiminnan syntymistä ja nykyistä paikkariippumattomampien opinto- ja työurien luomista alueella.”

Mutta, tärkeintä valokuidun laaja saatavuus ja riittävän edullinen liittymän hinta on meille ihan tavallisille Imatralaisille. Meille kun ei ihan heti ole tulossa tarjolle 5G – liittymiä, koska Venäjän rajan läheisyys ja kansainvälisen radio-ohjesäännön takia tehdyt radiotaajuuden rajoitukset estävät sen (Ylen uutinen aiheesta: https://yle.fi/uutiset/3-11744186 ).
Ja jo nyt, koronan aiheuttaman etätöiden ja -opiskelun suuren kasvun takia nykyiset mobiililaajakaistat ovat kuormittuneet ja toimivat välillä hyvinkin epävarmasti.

On myös melko todennäköistä, että etätyöt ja -opiskelu tulee jatkossa lisääntymään vielä koronan jälkeenkin. Siinä vaiheessa, kun hoiva- ja lääkäripalvelut alkavat siirtyä myös verkon kautta toteutettavaksi, on ehdottoman tärkeää, että jokaisella on käytössä sellainen yhteys, jonka kautta palvelun voi varmasti saada. Sen vuoksi kaupungin tulisi myös olla auttamassa niitä ihmisiä, joilla ei ole varaa kalliisiin liittymähintoihin. Tällä hetkellä, jos alueella ylipäänsä on kuitumahdollisuus, liittymä voi maksaa yli tuhat euroa tai enemmänkin. Ei sellaiseen investointiin kaikilla ole mitenkään varaa.

Kaupungilla on mahdollisuus toimia tässä asiassa niin, että samalla kun panostetaan elinvoimatekijään, autetaan myös kaupungin asukkaita. Sen vuoksi tätä onkin nyt lähdettävä kunnolla viemään eteenpäin. Olen itse selvitellyt näitä liittymäasioita jo vuonna 2018 ja nähnyt jo silloin sen, miten tärkeä asia on kyseessä. Tänään otettiin askel eteenpäin sillä tiellä, joka toivottavasti vie meitä kohti aikaa, jolloin jokaisella Imatralaisella on mahdollisuus itse valita, millainen nettiyhteys hänellä on käytössään.

(Tämä kirjoitus on julkaistu myös Facebooksivullani 15.2.2021)